Voorwaarden

Voorwaarden:

 

Bedrijvencontact Westzaan is een actief netwerk van ondernemers die wonen of werken in Westzaan en die zich willen inzetten voor de sociëteitsgedachte.

Kernwaarden zijn samenwerken, verbinden, informeren, initiëren en netwerken.

Leden onderschrijven dit en brengen dit tot uitdrukking via hun betrokkenheid bij de vereniging.

Een lid betaalt per jaar € 42,50 aan lidmaatschapsgelden.

Lidmaatschapsjaren lopen van 1 januari t/m 31 december.

Een lidmaatschap kan per jaar worden opgezegd en wel tenminste 3 maanden voor ingang van het nieuwe lidmaatschapsjaar.

Extra sponsoring van de vereniging kan plaatsvinden door het plaatsen van een  banner op de site van de vereniging. De kosten hiervan bedragen € 100,00 per jaar.

Alle genoemde bedragen zijn excl. btw.