Privacybeleid

Bedrijvencontact Westzaan
Secretariaat gevestigd op:
Kerkbuurt 31
1551 AB Westzaan
Nederland
Bedrijvencontact Westzaan is verantwoordelijk voor verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in onderstaand privacybeleid.

Bedrijvencontact Westzaan is te bereiken via info@bedrijvencontactwestzaan.nl

Persoonsgegevens die worden verwerkt

Bedrijvencontact Westzaan verwerkt jouw persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Adresgegevens
– Telefoonnummer(s)
– E-mailadres(sen)
– IP adres
– Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
– Bankrekeningnummer(s) (indien sprake is van betalingsverkeer tussen jou en Bedrijvencontact Westzaan)

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@bedrijvencontactwestzaan.nl, zodat eventueel verwerkte gegevens direct verwijderd kunnen worden.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

we verwerken jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Voor het afhandelen van jouw betaling
– Voor verzending van nieuwsbrief en/of reclamefolder
– Om je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Om je te kunnen informeren over wijzigingen van onze diensten
– Om onze diensten te kunnen leveren

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

We bewaren persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens worden verzameld.
Bewaartermijn: Zolang er sprake is van dienstverlening aan de persoon waarvan persoonsgegevens zijn verwerkt. En/of zolang er betalingsverkeer is tussen Bedrijvencontact Westzaan en de persoon waarvan persoonsgegevens zijn verwerkt. En/of zolang er nog (betalings)verplichtingen bestaan tussen Bedrijvencontact Westzaan en de persoon waarvan persoonsgegevens zijn verwerkt. En/of zolang bewaring van persoonsgegevens gewenst is door de persoon waarvan persoonsgegevens zijn verwerkt. Indien bewaring van jouw persoonsgegevens niet meer wenselijk is, kun je ons schriftelijk kenbaar maken om uw persoonsgegevens te verwijderen uit ons bestand.

Delen van persoonsgegevens met derden

Bedrijvencontact Westzaan verkoopt jouw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies of vergelijkbare technieken die wij gebruiken

Bedrijvencontact Westzaan gebruikt technische en functionele en tracking cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en voor verbetering van gebruiksgemak. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/. Ook kun je je cookie instellingen voor deze website beheren onder de tab Cookiebeleid bij “Beheer uw toestemming”.

Bij het bezoeken van deze website worden cookies geplaatst door onderstaande derde partijen:
Google (wordt gebruikt om onderscheid te maken tussen mensen en bots, t.b.v. het analyseren van bezoeken en verkeersbronnen)
Facebook (t.b.v. relevante advertentiecampagnes en conversie tracking, analyseren van bezoeken en verkeersbronnen)
Doubleclick (t.b.v. relevante advertentiecampagnes en conversie tracking)
Youtube (Voor het afspelen van embedded video’s)

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Bedrijvencontact Westzaan en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@bedrijvencontactwestzaan.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . Bedrijvencontact Westzaan wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Bedrijvencontact Westzaan neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via email: info@bedrijvencontactwestzaan.nl.