Cookie beleid

Effective Date: 04-Apr-2023
Last Updated: 04-Apr-2023

 

Wat zijn cookies?

Dit cookiebeleid legt uit wat cookies zijn en hoe we ze gebruiken, welke soorten cookies we gebruiken, welke informatie we verzamelen met behulp van cookies en hoe die informatie wordt gebruikt, en hoe u de cookie-instellingen beheert.

Cookies zijn kleine tekstbestanden die worden gebruikt om kleine stukjes informatie op te slaan. Ze worden op uw apparaat opgeslagen wanneer de website in uw browser wordt geladen. Deze cookies helpen ons om de website goed te laten functioneren, veiliger te maken, een betere gebruikerservaring te bieden, te begrijpen hoe de website presteert en te analyseren wat werkt en waar verbetering nodig is.

Hoe gebruiken we cookies?

Zoals de meeste online diensten, gebruikt onze website first-party en third-party cookies voor verschillende doeleinden. Cookies van derden zijn meestal nodig om de website goed te laten functioneren en verzamelen geen persoonlijk identificeerbare gegevens.

De cookies van derden die op onze website worden gebruikt, zijn voornamelijk bedoeld om te begrijpen hoe de website presteert, hoe u met onze website omgaat, om onze diensten veilig te houden, om advertenties aan te bieden die voor u relevant zijn, en al met al om u een betere en verbeterde gebruikerservaring te bieden en om uw toekomstige interacties met onze website te versnellen

Cookievoorkeuren beheren

Cookie Settings

U kunt uw cookievoorkeuren te allen tijde wijzigen door op de bovenstaande knop te klikken. Zo kunt u de cookie toestemmingsbanner opnieuw bezoeken en uw voorkeuren wijzigen of uw toestemming meteen intrekken.

Daarnaast bieden verschillende browsers verschillende methoden om door websites gebruikte cookies te blokkeren en te verwijderen. U kunt de instellingen van uw browser wijzigen om de cookies te blokkeren/verwijderen. Hieronder vindt u de links naar de ondersteunende documenten voor het beheren en verwijderen van cookies van de belangrijkste webbrowsers.

Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/32050

Safari: https://support.apple.com/en-in/guide/safari/sfri11471/mac

Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/clear-cookies-and-site-data-firefox?redirectslug=delete-cookies-remove-info-websites-stored&redirectlocale=en-US

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/en-us/topic/how-to-delete-cookie-files-in-internet-explorer-bca9446f-d873-78de-77ba-d42645fa52fc

Als u een andere webbrowser gebruikt, bekijk dan de officiële ondersteuningsdocumenten van uw browser.

 

Privacybeleid

 

Bedrijvencontact Westzaan
Secretariaat gevestigd op:
Kerkbuurt 31
1551 AB Westzaan
Nederland
Bedrijvencontact Westzaan is verantwoordelijk voor verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in onderstaand privacybeleid.

Bedrijvencontact Westzaan is te bereiken via info@bedrijvencontactwestzaan.nl

Persoonsgegevens die worden verwerkt

Bedrijvencontact Westzaan verwerkt jouw persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Adresgegevens
– Telefoonnummer(s)
– E-mailadres(sen)
– IP adres
– Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
– Bankrekeningnummer(s) (indien sprake is van betalingsverkeer tussen jou en Bedrijvencontact Westzaan)

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@bedrijvencontactwestzaan.nl, zodat eventueel verwerkte gegevens direct verwijderd kunnen worden.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

we verwerken jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Voor het afhandelen van jouw betaling
– Voor verzending van nieuwsbrief en/of reclamefolder
– Om je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Om je te kunnen informeren over wijzigingen van onze diensten
– Om onze diensten te kunnen leveren

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

We bewaren persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens worden verzameld.
Bewaartermijn: Zolang er sprake is van dienstverlening aan de persoon waarvan persoonsgegevens zijn verwerkt. En/of zolang er betalingsverkeer is tussen Bedrijvencontact Westzaan en de persoon waarvan persoonsgegevens zijn verwerkt. En/of zolang er nog (betalings)verplichtingen bestaan tussen Bedrijvencontact Westzaan en de persoon waarvan persoonsgegevens zijn verwerkt. En/of zolang bewaring van persoonsgegevens gewenst is door de persoon waarvan persoonsgegevens zijn verwerkt. Indien bewaring van jouw persoonsgegevens niet meer wenselijk is, kun je ons schriftelijk kenbaar maken om uw persoonsgegevens te verwijderen uit ons bestand.

Delen van persoonsgegevens met derden

Bedrijvencontact Westzaan verkoopt jouw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Bedrijvencontact Westzaan en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@bedrijvencontactwestzaan.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . Bedrijvencontact Westzaan wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Bedrijvencontact Westzaan neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via email: info@bedrijvencontactwestzaan.nl.