Mededelingen

Mededelingen

VERVALLEN: 7-5-2020 Hembrugterrein met de toekomstig ontwikkelaar (ABC vastgoed)

Geachte leden,

In verband met de maatregelen rondom het Corona virus kunnen wij onze bijeenkomst van 7 mei helaas niet door laten gaan.
Zodra het weer verantwoord is om bijeenkomsten te organiseren zullen wij u informeren over onze plannen.

Met vriendelijke groet,

Mireille van der Werff
Secretaris

Jaarvergaderingen